Liittokokousvaali lähestyy

Rakennusliiton yli päättävä elin eli liittokokous on koolla Helsingissä 12.–13.5. 2023. Liittokokousedustajat valitaan vaalilla, joka pidetään sähköisenä ja postivaalina 22.2.–1.3.2023

Muistakaa käyttää omaa äänioikeuttanne